Home|Reisvoorwaarden Djed Reizen

Dit zijn de reisvoorwaarden van Djed Reizen. Als u bij ons een reis boekt, gaat u hiermee akkoord.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder nummer 2639. Dit houdt in dat u, als wij door financieel onvermogen uw reis niet kunnen uitvoeren, uw geld terugkrijgt. Bekijk de garantieregeling van de SGR.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR). Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan als wij uw reis als gevolg van een calamiteit moeten aanpassen. Als het Calamiteitenfonds een calamiteit vaststelt en uw reis moet worden afgebroken dan vergoedt het fonds de resterende vakantiedagen. Bekijk de garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

Boeken en betalen

U boekt een reis door het online boekingsformulier in te vullen. De boekingskosten zijn €15,- per boeking. Per post ontvangt u een boekingsbevestiging. Na ontvangst hiervan betaalt u 20% van de totale reissom, uiterlijk 6 weken voor vertrek het restantbedrag. Dit staat duidelijk op uw boekingsbevestiging. Als u een reis- of annuleringsverzekering afsluit, betaalt u die tegelijk met de aanbetaling. U betaalt de reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Door op tijd te betalen voorkomt u problemen en extra kosten.

Annuleren

Als u uw reis moet annuleren, wilt u dit dan schriftelijk doen via: info@djedreizen.nl
De annuleringskosten bedragen:

  • bij annulering tot 8 weken voor vertrek: 20% van de reissom
  • bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 35% van de reissom
  • bij annulering tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
  • bij annulering tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
  • daarna: 100% van de reissom.

Als wij uw reis annuleren

Het kan voorkomen dat wij uw reis moeten annuleren door onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen en politieke conflicten. Dan heeft u recht op een gelijkwaardige reis, of op terugbetaling van de reissom.

Waar moet u voor zorgen?

U moet zorgen voor een geldig reisdocument.

  • Voor Nederlanders is dit een paspoort dat na vertrek uit Egypte nog 6 maanden geldig is;
  • Voor Belgen is dit een paspoort dat na vertrek uit Egypte nog 6 maanden geldig is of een elektronische identiteitskaart met chip én een losse pasfoto.

Het is jammer als uw reis door het ontbreken hiervan niet door kan gaan en u annuleringskosten moet betalen. Het is belangrijk dat uw voor- en achternaam op het boekingsformulier exact overkomen met die in uw paspoort. Wij boeken uw vliegticket aan de hand van het boekingsformulier. Als uw naam op uw vliegtickets anders is dan in uw paspoort, kan een luchtvaartmaatschappij u weigeren of moet u wijzigingskosten betalen. Wij raden u aan een goede reisverzekering af te sluiten. Dan kunnen wij u in geval van nood zo goed mogelijk helpen.

Waar zorgen wij voor?

Wij zorgen ervoor dat uw reis zo verloop als afgesproken. Het kan voorkomen dat wij door omstandigheden in Egypte de reis moeten aanpassen. U kunt ervan op aan dat wij dan onze uiterste best om de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Wij zijn niet aansprakelijk voor:

  • wijzigingen in vervoerschema’s of vertrektijden, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden;
  • diefstal, verlies of beschadiging van uw bagage.

Niet tevreden?

Wij doen er samen met onze lokale medewerkers alles aan om uw reis zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, bespreek die dan eerst met onze lokale medewerker. Hij is ter plaatse en kan vaak het probleem oplossen. Eventueel neemt hij contact met ons op. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, nemen wij na uw terugkomst contact met u op om alsnog tot een oplossing te komen.