Reisadvies Egypte

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen, ook voor Egypte. In deze adviezen wordt de veiligheidssituatie in een land aangegeven met een kleurcode. Het merendeel van de landen wereldwijd heeft een gele kleurcode., wat betekent dat er veiligheidsrisico’s zijn. Dit geldt ook voor het reisadvies Egypte. Ook veel andere populaire toeristenbestemmingen zoals Bali, Vietnam en Thailand hebben een gele kleurcode. Wat zeggen deze kleurcodes? Is een groene kleurcode een garantie dat een land veilig is en er niets zal gebeuren? Dat is niet zo. Er vinden ook in landen met een groene kleurcode, zoals Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk, aanslagen plaats. Risico’s zijn er overal, zowel in de westerse wereld als elders.

Reisadvies is niet bindend

Als het Ministerie van Buitenlandse Zaken een ontradend reisadvies voor Egypte geeft, betekent dit niet dat u uw reis kosteloos kunt annuleren. De reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn namelijk niet bindend. Het kan voorkomen dat door een bijzondere situatie, bijvoorbeeld protesten of een natuurramp, uw Egypte reis niet door kan gaan.  U kunt uw reis alleen kosteloos annuleren als het Calamiteitenfonds een calamiteit voor Egypte vaststelt én als u uw reis bij een reisbureau heeft geboekt dat is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Als u via Djed Reizen uw Egypte reis boekt, valt deze onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Vliegtickets of hotels die u zelf boekt, vallen niet onder deze garantie.

Negatief reisadvies en annuleringsverzekering

Een negatief reisadvies heeft geen juridische grondslag. Een annuleringsverzekering biedt hiervoor geen dekking.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Djed Reizen KvK Haaglanden 27179139 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat u ervan verzekerd bent dat uw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de Djed Reizen door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Djed Reizen KvK Haaglanden 27179139 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Reizen naar Egypte veilig?

Over het reisadvies voor Egypte, of reizen naar Egypte veilig is of niet heersen veel misverstanden. Wij en onze lokale collega’s zijn goed op de hoogte van de situatie in Egypte. En dan niet alleen van het nieuws dat u hier hoort en leest, maar ook over andere gebeurtenissen die het nieuws niet eens halen. Wilt u meer weten over de actuele situatie in Egypte? Bel ons dan.