Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Djed Reizen KvK Haaglanden 27179139 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

Deelnemersbijdrage SGR

Sinds 1 februari 2021 geldt voor de SGR een consumentenbijdrage van € 5,- per persoon per boeking. Dit bedrag wordt door Djed Reizen bij u in rekening gebracht en afgedragen aan de SGR.

Garantie SGR

Deze SGR-garantie houdt in dat de u ervan verzekerd bent dat uw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als Djed Reizen door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Djed Reizen KvK Haaglanden 27179139 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Garantie Calamiteitenfonds

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien Djed Reizen de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Djed Reizen als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien Djed Reizen u vervroegd moeten repatriëren. Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Deelnemersbijdrage Calamiteitenfonds

De deelnemersbijdrage voor het Calamiteitenfonds is € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen). Dit bedrag wordt door Djed Reizen bij u in rekening gebracht en afgedragen aan het Calamiteitenfonds.

ANVR

Djed Reizen is geen lid van de ANVR. De ANVR behartigt de commerciële belangen van de aangesloten touroperators en is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen consumentenorganisatie, maar een brancheorganisatie.