Fooien in Egypte

Tijdens uw reis leert u in ieder geval één Arabisch woord en dat is ‘bakshish’, het woord voor fooi. Het is namelijk in Egypte heel gewoon om een fooi te geven, zelfs voor een kleine dienst. Niet alleen van toeristen wordt een fooi verwacht, ook Egyptenaren onderling betalen fooi.

Het geven van een fooi

Het geven van een fooi is op verschillende manieren uit te leggen: als dank voor geleverde diensten, als blijk van waardering, of als een percentage dat men hoort achter te laten. In Egypte gaat het om meer dan iets extra, omdat fooien vaak een aanvulling zijn op het inkomen van de bevolking. Het fooiensysteem is lastig te doorgronden. De te betalen fooi hangt af van de geleverde diensten, de duur van de excursie en/of de afgelegde reisafstanden, het aantal reizigers en uw tevredenheid.

Tips over fooien

U krijgt van ons voor vertrek tips en een richtlijn voor het geven van fooien. Naar mate van uw tevredenheid kunt u deze aanpassen. U bepaalt uiteindelijk zelf of u fooi betaalt en en hoeveel. Zorg er in ieder geval voor dat u altijd voldoende kleingeld op zak heeft voor het geven van fooien. In Egypte is dit soms lastig, omdat bankbiljetten in kleine coupures wat schaars zijn. U kan fooi betalen in Euro’s of Egyptische ponden.