Fooien in Egypte

In de Arabische cultuur is het geven van een fooi belangrijk. Ook in Egypte is het gebruikelijk om een fooi te geven, zelfs voor een kleine dienst.

Iedereen betaalt fooi in Egypte

Niet alleen van toeristen in Egypte wordt een fooi verwacht. Het geven van fooien in Egypte is wijdverbreid. Egyptenaren onderling betalen ook fooi. Het verzoek om een fooi kan vervelend zijn, maar het is belangrijk om te begrijpen dat het geven van fooi deel uitmaakt van het dagelijks leven in Egypte.

Wanneer fooi betalen

In Egypte wordt een fooi verwacht door iedereen die u een dienst verleent. Dit geldt voor situaties waaraan u gewend bent in eigen land, zoals na een maaltijd in een restaurant. In Egypte wordt ook een fooi verwacht door andere dienstverleners, zoals lokale reisbegeleiders, chauffeurs en gidsen. Daarnaast kan het voorkomen dat om een fooi wordt gevraagd waar dit niet nodig is, bijvoorbeeld van iemand die u ongevraagd de weg wijst.

Fooi is meer dan iets extra’s

Het geven van een fooi is op verschillende manieren uit te leggen. Als dank voor een geleverde dienst, als blijk van waardering voor de goede service, of als een percentage dat men hoort achter te laten. In Egypte gaat het om meer dan iets extra. Fooien zijn een aanvulling het veelal lage inkomen van de bevolking. Het fooiensysteem is lastig te doorgronden. De te betalen fooi hangt af van de geleverde diensten, de duur van de excursie en/of de afgelegde reisafstanden, het aantal reizigers en uw tevredenheid.

Tips over fooien

U krijgt van ons voor vertrek tips en een richtlijn voor het geven van fooien aan lokale medewerkers, gidsen en chauffeurs. Naar mate van uw tevredenheid kunt u deze aanpassen. U betaalt fooien in Egyptische ponden. Zorg ervoor dat u altijd voldoende kleingeld op zak heeft voor het geven van fooien. In Egypte is dit soms lastig, omdat bankbiljetten in kleine coupures wat schaars zijn.